esefrr
opiks

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
BG16RFOP002-2.073-11079-C01
 
Бенефициент: СОУШЪЛ МЕДИЯ ООД
 
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 02.09.2020 г.
Край:
2.12.2020 г.